Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jelena Stankevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos bakalauras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo magistrė (su pagyrimu) 2002
Mykolo Romerio universitetas teisės magistrė 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Stankevičienė, Jelena; Mencaitė, Evelina. The evaluation of bank performance using a multicriteria decision making model: a case study on Lithuanian commercial banks // Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 189-205. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ICONDA]; [Citav. rod.: 3,224(S) (2012)]. 2012
04S Stankevičienė, Jelena; Gembickaja, Natalija. Market behaviour: case studies of NASDAQ OMX Baltic // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 1 (2012), p. 110-127. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; 2012
04S Stankevičienė, Jelena; Gruodis, Albertas; Lokutijevskij, Adrian; Urbaitė, Ūla. Building Lithuanian macro-econometric model: forecast of average wages and unemployment rate // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, Vol. 6, no. 1(13), p. 754-775. [Duomenų bazės: Central & Eastern European Academic Source]. 2012
04S Stankevičienė, Jelena; Bernatavičienė, Asta. Daugiakriterinis Lietuvos investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2012, T. 7, nr. 2, p. 404-422. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]. 2012
04S Stankevičienė, Jelena; Gavrilova, Irma. Lietuvos investicinių fondų veiklos vertinimas taikant kompleksinio vertinimo modelį // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 94-106. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 2012
04S, 03S Stankevičienė, Jelena; Sviderskė, Tatjana; Miečinskienė, Algita. Relationship between economic security and country risk indicators in EU Baltic sea region countries // Entrepreneurial business and economics review (EBER). Contemporary issues in international economics. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 3 (2013), p. 21-34. [Duomenų bazės: ProQuest; EBSCO (Business Source Complete); CEEOL]. 2013
04S Martinkutė-Kaulienė, Raimonda; Stankevičienė, Jelena; Žinytė, Santautė. Option pricing using monte carlo simulation // Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 65-79. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; 2013
04S, 03S Stankevičienė, Jelena; Rosov, Sergej. Implementation of Multi-Objective Evaluation Method in public debt risk management // Entrepreneurial business and economics review (EBER). Modern challenges for business and economy in CEE countries. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 4 (2013), p. 7-20. [Duomenų bazės: ProQuest; EBSCO (Business Source Complete); CEEOL]. 2013
04S Maditinos, Dimitrios Ioannis; Ševic, Željko [Šević, Željko]; Stankevičienė, Jelena; Karakoltsidis, Nikolaos. Earnings response coefficients in the Greek market // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 414-431. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]. 2013
04S, 03S Stankevičienė, Jelena; Čepulytė, Julija. Sustainable value creation: coherence of corporate social responsibility and performance of socially responsible investment funds // Economic research = Ekonomska istraživanja. Pula: Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014), p. 882-898. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); CAB Abstracts; Elsewier; Taylor & Francis]; [M.kr.: ]; [Citav. rod.: 0,432(S) (2014)]. 2014
04S, 03S Titko, Jelena; Stankevičienė, Jelena; Lace, Natalja [Lāce, Nataļja]. Measuring bank efficiency: DEA application // Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 4 (2014), p. 739-757. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); SCOPUS; ICONDA; Business Source Complete]; [Citav. rod.: 1,563(S) (2014)]. 2014
04S Stankevičienė, Jelena; Sviderskė, Tatjana; Miečinskienė, Algita. Comparison of country risk, sustainability and economic safety indices // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 1-10. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]. 2014
04S, 03S Stankevičienė, Jelena; Sviderskė, Tatjana; Miečinskienė, Algita. Dependence of sustainability on country risk indicators in EU Baltic Sea region countries // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 4 (2014), p. 646-663. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [Citav. rod.: 0,723(S) (2014)]. 2014
04S, 03S Stankevičienė, Jelena; Szarucki, Marek. Dilemmas of modern economy and business : editorial // Entrepreneurial business and economics review (EBER). Dilemmas of modern economy and business. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 7-9. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCO (Business Source Complete); CEEOL; ProQuest]. 2015
03S, 04S Stankevičienė, Jelena; Pilelytė, Justina. Investicijų į aukštojo mokslo institucijas valdymas // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 141-149. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]. 2015
03S, 04S, 02T Ejdys, Joanna; Ustinovičius, Leonas; Stankevičienė, Jelena. Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy – interdisciplinarity in science // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 1 (2015), p. 261-274. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [Citav. rod.: 0,723(S) (2014)]. 2015
03S, 04S Davidavičienė, Vida; Paliulis, Narimantas Kazimieras; Raudeliūnienė, Jurgita; Stankevičienė, Jelena; Iurasov, Aleksei; Dneprovskay, Natalia; Alekseeva, Tamara; Dik, Vladimir; Kameneva, Natalia; Kasatkina, Svetlana; Kharitonov, Sergey; Makarenkova, Ekaterina; Pavlekovskaya, Irina; Semkina, Tatiana; Urintsov, Arkadiy; Maneliuk, Lilija; Netsvetaiev, Vladimir; Tiukhmenova, Kseniia; Kasymova, Nazokat; Usmanova, Khursana; Sterenharz, Arnold. E-commerce : monograph. Berlin: ECM-Office, 2015. 315 p. ISBN 9783000474323. [Aut. lankų sk.: 22,500]. 2015
04S, 03S Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Value creation for stakeholders in higher education management // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 1 (2016), p. 17-32. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; EconLit]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 1,021(S) (2014)]. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Ulinskaitė, Dovilė; Tretjakovas, Jurijus; Stankevičienė, Jelena; Zemlickienė, Vaida. Magistrantūros studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 m. Vilnius: Technika, 2012. 132 p. : iliustr, portr. ISBN 9786094571091.
2014 Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Strazdas, Rolandas; Chlivickas, Eugenijus; Lobanova, Liudmila; Stankevičienė, Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2014. 456 p. ISBN 9786094576355.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stankevi�n�elena, Informacin�regiono rizikos sistemos pagerinimas - neatsiejamas regiono pl�os atributas // Region� pl�a - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 173-178.
2002-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Martinkut�aulien�aimonda, Stankevi�n�elena, Portfolio of estate strategies as instrument for effective decisions // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 65-69.
2003-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stankevi�n�elena, Commercial bank asset and liability portfolio management // ??????? ????????? ? ??????-?????????????????, ????? : ?? "??????????", 2003 p. 89-93.
2003-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stankevi�n�elena, Integralaus turto ir �pareigojim� portfelio parinkimas // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 190-195.
2003-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stankevi�n�elena, Komercinio banko turto ir �pareigojim� valdymas // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 51-53.
2004-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stankevi�n�elena, Isoguarantees as instrument of integrated asset and liability management // Proceeding of the 35th meeting of the EWGFM, Almer?a : University of Almeria, 2004 p. [1-27].
2008-01-01 Kogan Bliuma, Stankevi�n�elena, A tool of company's value creation - theoretical model on liability structure // Verslas XXI am�iuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 50-55.
2008-01-01 Ginevi�s Romualdas, Stankevi�n�elena, Integrated asset and liability portfolio management as base for development sustainability quantitative description // Marketing and Management Sciences, England: Imperial College Press, 2008 p. 484-487. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2008-01-01 Stankevi�n�elena, Integrated asset and liability portfolio modeling for commercial banks // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2008. Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008. June 29th - July 2nd, 2008 Orlando, Florida, USA: proceedings, Orlando : IIIS, 2008 p. 67-72. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Stankevi�n�elena, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Ginevi�s Adomas, New entrepreneurship challenges for marketing // Proceeding of Ankara University International Conference �Marketing and Entrepreneurship AUMEC 2009�. Antalya, 6�9 April, 2009, Ankara : Ankara University, 2009 p. 267-278.
2009-01-01 Stankevi�n�elena, Formation of investment strategies for sustainable value creation of enterprise // Proceeding of Ankara University International Conference �Marketing and Entrepreneurship AUMEC 2009�. Antalya, 6�9 April, 2009, Ankara : Ankara University, 2009 p. 323-332.
2009-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytyt�iktorija, Stankevi�n�elena, Profit, riskness and reliability - three-dimensional base for investment decisions management // Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems, Saint Petersburg : SUAI, 2009 p. 105-110.
2010-01-01 Stankevi�n�elena, A multi-objective project portfolio formation model: case study of Lithuanian transport sector // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 230-238. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Stankevi�n�elena, Developing a performance measurement system integrating economic value added and the balanced scorecard in pharmaceutical company // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 239-247. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Stankevičienė, Jelena. Multi-attribute value measurement approach to assess business sustainability // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. 6 Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2011, ISBN 9781936338283. p. 137-142.
2012-01-01 Stankevičienė, Jelena; Jasaitė, Lina; Čepulytė, Julija. Corporate financial performance and value creation: the coherence of intangible assets and corporate social responsibility // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 11-16. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
2012-05-10 Stankevičienė, Jelena; Sviderskė, Tatjana. Country risk assessment based on MULTIMOORA // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 530-536. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
2012-11-15 Stankevičienė, Jelena; Čepulytė, Julija. Value creation under intellectual entrepreneurship // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 207-219.
2013-11-12 Stankevičienė, Jelena; Nikonorova, Marta. Sustainable value creation in commercial banks during financial crisis // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1197–1208. [Duomenų bazės: Science Direct].
2014-05-15 Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Conceptual strategy map implementation for higher education institution // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 709-716.
2014-05-15 Stankevičienė, Jelena; Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Investigation of exchange market prediction model based on high-low daily data // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 320-327. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
2014-11-13 2. Maknickienė, Nijolė; Stankevičienė, Jelena. Comparision of exchange market predictions using extremal data // International scientific conference Contemporary issues in business, management and education'2014, November 13, 2014 – November 14, 2014, Vilnius Gediminas technical university : conference proceedings. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014. p. [1-10].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
lietuvių C2 C2 C2
prancūzų A1 A1 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Verslo finansai vadovams
Antrosios pakopos Vertės kūrimo grandinė
Antrosios pakopos Investicijų portfelio valdymas
Antrosios pakopos Finansų sistemos
Antrosios pakopos Vertės kūrimo teorijos ir inžinerija
Doktorantūros Finansų prognozavimas ir valdymas
Doktorantūros Ekonomikos inžinerija
Pirmosios pakopos Finansų valdymo kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Verslo finansai
Pirmosios pakopos Finansų valdymas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2013 Tarpdisciplininis tyrimas tarpkultūrinėje aplinkoje, CIRCE
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /
2012-- Economics and Law, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-01-01 /
2012-- TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-01-09 /
2013-- Entrepreneurial Business and Economics Review, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-07-02 /
2014-- E&M Economics and Management, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-- Panoeconomicus, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
2014-- Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /