Sitemap www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Business Management Research and Innovation Research Groups Research of the socio-economics problems

Research of the socio-economics problems

The aim of the research is to reveal problems and development tendencies of the social and economic policy, which is one of the main priorities of the activity of government of Lithuania and many other countries and their compounds, such as the European Union.
 
The analysis of the social economical policy is carried out in such angular sections:
evaluations of the situation in the labour market (the analysis of indicators describing employment and unemployment in different aspects); research of the population income inequality (trends of the income inequality, the analysis of causes of spread of the life on benefits traditions, trends of emigration and immigration); research of qualification system (preparation of national professional standards; formation of qualifications: modeling of the structure and content, identification of the content of current and prospective competencies, improvement of professional training system); research of taxation (evaluation of taxes, evaluation of tax system elements, analysis of the income taxation); research of budgeting (theoretical and methodological aspects of the budget formation, good practice, quantitative analysis of expression of the budget policy of the Republic of Lithuania).
Therefore it is necessary to implement the complex research of the country social economic environment, on the one hand, allowing to accept reasonable strategic decisions regulating social security system (in a broad sense), assessed public attitudes and expectations for improvement directions of the social security system, on the other hand, identifying priority tendencies of the social economical policy and creating preconditions to use budgetary funds rationally, to maintain relative stability of taxation system.
 
 
 
Social and economic policy, labour market, unemployment, income inequality, qualification, budget, taxes.

MEMBERS

Supervisor:
Prof Dr Ilona Skačkauskienė (CV and publications)
 
Researchers:
Assoc Prof Dr Daiva Andriušaitienė (CV and publications)
Assoc Prof Dr Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė (CV and publications)
Lecturer Giedrė Dzemydaitė (CV and publications)
Lecturer Regina Gurkšnienė (CV)

MAIN MONOGRAPHS AND PUBLICATIONS

 1. Skačkauskienė, Ilona; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Zabarauskaitė, Rasa; Andriušaitienė, Daiva; Tunčikienė, Živilė. 2013. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos: monografija. Vilnius : Technika. 168 p. ISBN 9786094575419.
 2. Skačkauskienė, Ilona. 2013. Research on the dynamics of Lithuanian state revenue and preferences for expenditure allocation // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 806-817.
 3. Moskvina Julija; Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima. 2011. Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika. Technika. ISSN 9786094570223, 254 p.
 4. Skačkauskienė, Ilona. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos / Ilona Skačkauskienė. Vilnius : Technika, 2012. 124 p. ISBN 9786094571367.
 5. Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima; Česnuitytė Vida. Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje: samprata, vertinimas, integracija. Technika. ISSN 9789955284994, 190 p.
 6. Andriušaitienė, Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Skačkauskienė, Ilona; Stasytytė, Viktorija; Zabarauskaitė, Rasa. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2014. 29 p.
 7. Skačkauskienė, Ilona. Tax system evaluation model // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2 Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 719–727.
 8. Skačkauskienė, Ilona; Tunčikienė, Živilė. The evaluation of the Lithuanian tax system reform // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 749-759.
 9. Andriušaitienė, Daiva. 2007. Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra. Technika. ISSN 9789955281948, 173 p.
 10. Andriušaitienė, Daiva. 2014. Model of organization of VET teachers’ technological competences development – the lesson of social partnership. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 647-657.
 11. Andriušaitienė, Daiva. 2013. Profesiniai standartai – galimybė derinti veiklos pasaulio ir švietimo sistemos poreikius. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 17-26
 12. Rakauskienė Ona Gražina; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima. 2015. Strategic guidelines of increasing employment and reducing unemployment in the context of EU (Lithuanian case). Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 14, no. 2(35)(2015), p. 224-253.
 13. Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima. 2012. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką: padėties vertinimas ir užimtumo didinimo galimybės. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 2 (2012), p. 136-144.
 14. Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Pocius Arūnas. 2011. Trends of hidden employment in Lithuania and problems in methodical calculations. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 3 (2011), p. 484-500.
 15. Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima. Diskriminacijos apraiškos: aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos srityje Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla.. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011), p. 115-128.
 16. Gruževskis Boguslavas; Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima; Moskvina Julija. 2013. Changes in Lithuanian labour market during period of economic recession. Recovery of the Baltic States after the global financial crisis: necessity and strategies. Bremen : Institute for Transport and Development. ISSN 2191-4753. 2013, no. 1, p. 31-42.
 17. Dzemydaitė, G. (2014). Regionų inovacijų efektyvumo vertinimas duomenų apsupties analizės metodu. Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai. Recenzuojamas mokslo leidinys, p. 93-103. ISBN 978-609-459-299-7.
 18. Dzemydaitė, G., Galinienė, B. (2013). Evaluation of regional efficiency disparities using efficient frontier analysis. Ekonomika, Vol. 92, No. 4, p. 21-36.
 19. Galinienė, B., Dzemydaitė, G. (2012). Spatial data envelopment analysis method for the evaluation of regional infrastructure disparities. Social Technologies. Vol. 2, No. 2, p. 390-403.
 20. Dzemydaitė, G., Dzemyda, I., Jurgelevičius, A. (2012). Evaluation of implementation of national export development strategy: case study of the republic of Lithuania. Intellectual Economics, Vol. 6, No. 1, p. 776-797.

SCIENTIFIC ARTICLES

Skačkauskienė, Ilona. 2013. Research on the dynamics of Lithuanian state revenue and preferences for expenditure allocation // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 806-817.
 
  • Page administrators:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė